Přihlaste se na školení první pomoci  s MUDr. Danielem Dvořákem, které se bude konat 13. 4. 2019 od 10 hodin u nás na Plaveckém areálu Jedenáctka VS. Školení je určeno všem, kteří se starají o děti, k seznámení se s různými riziky, nemocemi a úrazy typickými pro dětský věk. Přihlášení na recepci 226 801 290/299.

Témata školení:

A/ Teoretická část

1/ bezvědomí
2/ zástava dechu + resuscitace
3/ křeče
4/ dušnost (vdechnutí cizího předmětu, dusivý kašel)
5/ otravy
6/ úrazy (otevřené rány, zlomeniny, popáleniny)
7/ tonutí
8/ nejčastější chyby při ošetřování
9/ prevence
10/ příklady z výjezdů záchranné služby, kdy volat 155

B/ Praktická část na modelu

1/ Nácvik resuscitace
2/ Nácvik odstranění cizího tělesa z dýchacích cest
3/ Stabilizovaná poloha

Doba školení: 2-3 hodiny

Školitel: MUDr. Daniel Dvořák (záchranná služba Hlavního města Prahy)

Cena: 450Kč  – platba na recepci.