Žádáme návštěvníky našeho areálu (pokud jste se vrátili z Itálie od 7.3. včetně) o dodržování státem nařízené karantény.

Pokud jste se vrátili z Itálie do 6.3. včetně nebo jste cestovali do jiných rizikových oblastí, buďte, prosím, ohleduplní a zvažte návštěvu našeho areálu i v následujících dvou týdnech.

Naše prostory jsou pravidelně dezinfikovány i v běžném provozu dle příslušné vyhlášky MZ. Na základě současné situace zvýšíme četnost tohoto úklidu. Děkujeme. ASC