Rozvrh tréninků

ROZVRH TRÉNINKŮ V PDF

Rozvrh tréninků na sezonu 2019/2020 je sestaven podobně, jako minulý rok tak, aby naši plavci měli stejné popřípadě lepší možnosti ke své přípravě. Změna v rozvrhu se týká pouze rozdělení tréninkových jednotek podle jednotlivých výkonnostních tříd. Co to znamená? Členové A družstva nebudou chodit na tréninky s C družstvem a obráceně. Každé družstvo DRoP, A, B, C bude mít své tréninkové jednotky.

Pondělní suchá příprava bude pouze pro plavce družstev A a B (povinností je pro plavce Drop). Suchá příprava bude zaměřena na zvýšení tělesné kondice našich plavců, na protahovací cvičení, uvolňovací cvičení a kompenzační cvičení. Posilovat budeme především váhou vlastního těla, s ohledem na věk plavce. Tento rok budeme i více využívat delší výběhy.
Ze suché přípravy bude vyřazen každý, kdo bude narušovat přípravu ostatním plavcům. Protahovací a kompenzační cvičení jsou stejně důležitá, jako trénink ve vodě, proto budeme dbát na důslednou přípravu i v této části tréninku.

Sobotní trénink, lichá sobota A družstvo a DRoP, pokud nebudeme na závodech. Sudá sobota B+C družstvo, pokud nebudeme zrovna závodit.

DRoP (dlouhodobý rozvoj plavce ), tato skupina v našem oddíle čítá 11 plavců ročníku narození 2008-2005, kteří plavali na letním MČR nebo Poháru žactva a jsou sledováni a pravidelně testováni pod dohledem ČSPS.
A družstvo – starší plavci, kteří se účastní pravidelně plaveckých závodů
B družstvo – mladší plavci, kteří se účastní pravidelně plaveckých závodů
C družstvo – kondiční plavci